Aankomende

Collectie beheer en art handeling


Voor wie:

(Landgoed)eigenaren en eindgebruikers, beheerders, conservatoren en vrijwilligers anderen die geïnteresseerd zijn in historische interieurs en objecten.

Leerdoel:
Het bijscholen en begeleiden van vrijwilligers. De vrijwilligers kennis en kunde bijbrengen. De cursisten wordt verteld wat de does en dont’s zijn voor het goed behandelen van een collectie. Wat is hoe te verplaatsen en waarom. Ook wordt er algemene kennis van materiaal- en objectkennis bijgebracht. Hierbij zal veel aandacht gegeven worden aan het behandelen van de objecten.

Wat gaan we doen:
De dag wordt onderverdeeld in verschillen de modules, beginnend met theorie en ondersteunende praktijk voorbeelden. Na het theoretische gedeelte gaan de cursisten het betreffende huis in en wordt de theorie in praktijk gebracht onder begeleiding van het Restauratie Center. Tijdens de praktijk situatie is er gelegenheid voor specifieke vragen.

Waar gaan we het doen:
De cursus wordt in het betreffende landgoed en / of kasteel gegeven. Zodat er direct gewerkt wordt met de betreffende collectie waar de mensen voor werken.

Geplande data:
Nader te bepalen. Medio november 2019