Home

Wat is eigenlijk een interieur? 
Een interieur is een verzameling van objecten welke de bewoner gebruikt. U kunt hierbij denken aan :

  • meubelen zoals; kasten, stoelen, tafels, banken e.d.
  • porselein
  • zilverwerk
  • uurwerken
  • schilderijen
  • tapijten

kort gezegd is een interieur dus alle losstaande objecten binnen een pand of kamer.

Al duizenden jaren worden interieurs gemaakt om bijvoorbeeld op te zitten, te liggen, iets op te bergen of om gewoon van te genieten. Het ambacht om deze meubelen te maken heeft zich steeds verder ontwikkeld en daardoor kan men inmiddels spreken van een ambacht dat tot verfijnde kunst is verheven.

In deze periode waren het vooral de gegoede burgerij en rijke families welke zich steeds meer luxe konden veroorloven. Om hun rijkdom te tonen aan de buitenwereld lieten zij divers meubilair en accessoires vervaardigen: dit waren vooral voorwerpen die in huis in een bepaalde compositie geassembleerd werden en zo samen het interieur vormden.

De samenstelling van een interieur laat dus iets zien van de welvaart van de bewoner, maar ook van degene die het interieur heeft ontworpen of het meubilair heeft vervaardigd.

Anno 2018, zijn in Nederland vooral in landhuizen, kastelen en in huizen van vroegere welgestelden interieurs te vinden die door zeer deskundige en getalenteerde ambachtslieden zijn vervaardigd. Het behoud van deze interieurs vraagt veel kennis van het ambacht en het materiaal waarvan de objecten zijn gemaakt.

Indien een interieur in verval raakt of schade oploopt is het dan ook van belang dat een deskundige beoordeelt wat er aan het object mankeert en welke maatregelen getroffen moeten worden om het object/interieur weer te herstellen.

Voordat dit gebeurd zal er altijd eerst een algemene scan van de toestand van het gehele interieur gemaakt moeten worden, dit omdat een interieur een samenstelling van diverse objecten en stijlen vertegenwoordigd, en dus niet los van de rest gezien kan worden.